ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลนครนายก 2/2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ครูและนักเรียนโรงเรียนองครักษ์ร่วมบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลนครนายก ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนองครักษ์จัดงานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมติว O-NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา ...

ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2563 โรงเรียนองครักษ์ จัดกิจกรรมติว O-NET ระดับชั้น ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com