ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมติว O-NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา ...

ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค. 2563 โรงเรียนองครักษ์ จัดกิจกรรมติว O-NET ระดับชั้น ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 3 มกราคม 2563 โรงเรียนองครักษ์ ได้ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือฯ ม.1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนองครักษ์ได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com