เชิญชวนนักเรียน ชั้น ม.6 มาเตรียมความพร้อมการสอบ TGAT และ TPAT ตามความถนัดและความสนใจ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา”

เชิญชวนนักเรียน ชั้น ม.6 มาเตรียมความพร้อมการสอบ TGAT และ TPAT ตามความถนัดและความสนใจ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา”

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ขอมอบของขวัญ🎁 “กล่องความรู้ สู่ความสุข” สอนเสริมเติมความรู้นักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

🗓️ ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2566

📺 รับชมผ่าน 3 ช่องทาง OBEC Channel ได้แก่

YouTube : www.youtube.com/obectvonline

– Facebook : www.facebook.com/obectvonline

– OBEC TV : www.obectv.tv

📌ทั้งนี้ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเสริมได้ทาง : https://drive.google.com/…/1Pv8H0O4Y_lqhaYRWLJvR

ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มเติมความมั่นใจเพื่อนักเรียนคลายความกังวล และลดภาระผู้ปกครอง รวมทั้งฝากผู้ที่เกี่ยวข้องประสานผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องความปลอดภัย เพื่อการเรียนรู้ที่มีความสุข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป