ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนองครักษ์ กำหนดจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา)

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนองครักษ์ กำหนดจัดกิจกรรมระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง ต่าง ๆ

1. ศิษย์เก่า Line กลุ่มศิษย์เก่า >>

2. ผู้ปกครองนักเรียน >> ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน

3. ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธา >> โทร 037-391-299 หรือ ทาง Fanpage : โรงเรียนองครักษ์