กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ศูนย์แม่ข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ศูนย์แม่ข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ศูนย์แม่ข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 นักเรียน SMTE4 จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ศูนย์แม่ข่ายภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ครูผู้รับผิดชอบ คุณครู ปัทมพร สุขพงษ์ไทย ,คุณครูภัทรพล เมืองโคตร , คุณครูรักษ์สุดา จันทร์โท ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยของนักเรียน