“สายใยพี่น้องอร.” พี่จุดประกาย พาน้องสู่ฝันมหาวิทยาลัย

“สายใยพี่น้องอร.” พี่จุดประกาย พาน้องสู่ฝันมหาวิทยาลัย

“สายใยพี่น้องอร.” พี่จุดประกาย พาน้องสู่ฝันมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน2567 งานแนะแนวโรงเรียนองครักษ์ได้ร่วมกับสถาบันไดมอนด์เบรนติวเตอร์และศิษย์เก่าโรงเรียนองครักษ์

จัดกิจกรรม”พี่จุดประกายพาน้องสู่ฝันมหาวิทยาลัย”

โดยกิจกรรมนี้ จัดเพื่อให้นักเรียนชั้นม.6 ได้ฟังบรรยายในการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในระบบTCAS การเตรียมตัวสอบTGAT/TPAT, A-level

ในปีการศึกษา2568 และกิจกรรมแลกเปลี่ยน แชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เทคนิคการทำพอร์ต การสอบสัมภาษณ์ จากรุ่นพี่ในแต่ละสถาบันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้