ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ประจำปีการศึกษา 2567

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ประจำปีการศึกษา 2567

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนองครักษ์ร่วมกับโรงพยาบาลองครักษ์จัด ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนองครักษ์