โครงการอบรม เส้นทาง TACS มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

โครงการอบรม เส้นทาง TACS มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 กันยายน 2566 โรงเรียนองครักษ์จัดกิจกรรม เส้นทางtcas มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเป็นการบรรยายโดย ติวเตอร์พี่เบส เอกสิทธิ กฤษฎานนท์ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง T’CAS67 และการเตรียม portfolio ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 และ 6 ณ หอประชุมราชองครักษ์ โดยมีรองเรวัตร งะบุรงค์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันนี้