ศึกษาดูงาน โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกุล”ปีการศึกษา2566

ศึกษาดูงาน โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกุล”ปีการศึกษา2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 โรงเรียนองครักษ์โดยนายสมโภช อินทปํญญา นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ เรื่องการถูกบูลลี่ การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความพิเศษ ณ โรงเรียนท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกุล” จ.จันทบุรี