กิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนองครักษ์จัดกิจกรรมสัปดาห์สังคมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 มีกิจกรรมการแข่งขันมีดังนี้🎉🎉

🔸การประกวดร้องเพลงคุณธรรม

🔸การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

🔸การตอบปัญหาสังคมศึกษา

ห้องประชุมแสด-ขาว อาคารแสด-ขาว โรงเรียนองครักษ์