การอบรมเชิงปฏิบัติการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ปีงบประมาณ 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนองครักษ์จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่คณะครูโรงเรียนองครักษ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำข้อตกลงและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิทยากร นายสมโภช อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ นายเรวัตร งะบุรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ และนางสมจิตร หอมลำดวน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนองครักษ์ ณ ห้องประชุมแสดขาว โรงเรียนองครักษ์