กิจกรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.ต้น วันที่ 18 พ.ย. 2565

กิจกรรมจริยธรรม ระดับชั้น ม.ต้น วันที่ 18 พ.ย. 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 งานส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนองครักษ์ จัดกิจกรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยมีนายสมโภช อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ เป็นผู้อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ และการฝึกจิตใจให้สงบ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมราชองครักษ์ โรงเรียนองครักษ์