มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครนายก ประจำปี 2566

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครนายก ประจำปี 2566

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของชาวนครนายกและสมาคมชาวนครนายก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมแสด-ขาว โรงเรียนองครักษ์