กิจกรรมวันตรุษจีนและค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันตรุษจีนและค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนองครักษ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีนและค่ายภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันตรุษจีน โดยมีการแสดงของนักเรียนห้องศิลป์-ภาษาจีน และกิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองครักษ์