ผู้สมัครประธานสภานักเรียน หาเสียงเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้สมัครประธานสภานักเรียน หาเสียงเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้สมัครประธานสภานักเรียน โรงเรียนองครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้หาเสียงเลือกตั้ง นำเสนอนโยบายและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนองครักษ์ในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองครักษ์ จึงขอเชิญชวนนักเรียนและคณะครูไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยครับ