ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 08 มิ.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 2717ประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >> https://drive.google.com/file/d/16Dj9en5NwNztMAdCXPEsK2d22eE3Il28/view?usp=sharingประกาศผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>

https://drive.google.com/file/d/1kBETDTwEi4tebBJURd-KztcwLHsJZeyJ/view?usp=sharing


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง