ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 10 ต.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 227
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2561 
1.คุณครูศุกัญญา อินศิริ ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
2.คุณครูสุธี พลชลี ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
3.คุณครูพิชญาภา ทุมรินทร์ ครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์
4.คุณครูปิยะพงษ์ เพชรพงษ์ ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา
5.คุณครูปัณฑ์ชณิกา เกาะกลาง ครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษ์
6.นายกัณฑ์เอนก หาญฮึก วิศวกรผู้ช่วย (โครงการ FABLAB)ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนองครักษ์ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งนักเรียนทุกคนพร้อมใจรำลึกถ