กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย

วันที่ 01 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 238
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนองครักษ์ได้จัดกิจกรรม " วิถีธรรม วิถีไทย" เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทยทางด้านพุทธศาสนาให้กับนักเรียน


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนองครักษ์ จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งนักเรียนทุกคนพร้อมใจรำลึกถึงบุณคุณของครู อาจารย์อย่างแท้จริง และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนและมีผลการเรียนดี โดยทางโรงเรียนองครักษ์ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณท่านทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ และนอกจากนี้มีการบรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธ